top of page

neste generasjon
treningskjede

Er du en personlig trener eller fysioterapeut med erfaring, kunder og gründerånd, som brenner for det du jobber med? Da kan dette bli din mulighet til å være med å skape din egen arbeidsplass og bygge opp en treningskjede.

 

Et nytt og innovativt treningskjedekonsept med fokus på PT-trening, rehabilitering og større utbytte av egentrening, ser etter 2 personlig trenere og 1-2 fysioterapeuter som medgründere og medeiere i konseptet, og for å tilby sine tjenester til kunder ved åpning av første avdeling i Trondheim.

CORE GYM 1.png

Dette er en kort informasjon om muligheten til å bli med på oppstarten av et nytt innovativt fysisk treningskonsept, med mål om at det skal bli en treningskjede.

 

Til å bli med som medeiere og medgründere sammen meg, Espen Solem, som står bak konseptet og prosjektet, ser jeg etter 2 personlige trenere og 1-2 fysioterapeuter i Trondheim, med erfaring, kunder og mye gründerånd, som ønsker å skape sin egen arbeidsplass og gjerne arbeidsplasser om det blir en kjede av konseptet. 

Aller først må konseptet testes med en pilotavdeling, som betyr å etablere et aksjeselskap, en mindre investering fra hver av eierne, utvikling av it-løsningen til prosjektet, finne lokale og åpne. Sikkerheten til alle eierne er at dersom vi av en eller annen grunn ikke velger å starte en kjede av konseptet etter testing, vil pilotavdelinngen ha vært en begrenset investering og begrenset omsetning for å gå med overskudd, slik at vi vil tjene tilbake investeringen fra denne ene avdelingen over tid. Investeringen er forøvrig størst ved den første avdelingen pga it-utviklingen, hvor egenkapitalbehovet er 1 million kroner, fordelt på 4-5 like eiere.

 

Det fins ingen helt like konsepter i Norge pr i dag, men det er nylig funnet et lignende konsept i Oslo, som går med overskudd, noe som bare bekrefter at det er et marked for dette. Det skal ikke rekrutteres medlemmer men en må melde seg kostnadsfritt inn for å kunne ta i bruk konseptet og tjenestene. Alt utenom å fysisk utføre en PT-time eller en fysioterapi-time styres av it-løsningen (app). 

Det er jobbet lenge med konseptet og prosjektet, hvor rådgivere fra treningsbransjen, Olympiatoppen og toppidretten har bidratt. Det er laget forretningsplan og budsjetter og det har vært møter med leverandører. Det er laget funksjonsbeskrivelse av it-løsningen og eksterne it-utviklere har estimert utviklingen. De samme utviklerne vil ivareta videreutvikling og drift av systemet. 

Investering i prosjektet har lav risiko på grunn av begrenset egenkapitalbehov pr avdeling og fordi avdelingene åpnes etter hverandre, samtidig er det stort økonomisk potensiale i å få til en kjede av konseptet, pga lave driftskostnader, it-løsningen og svært begrenset til ingen behov for ansatte.

Budsjettert omsetning er på 55% av full kapasitet for hver avdeling og denne omsetningen gir kjeden et budsjettert resultat på rundt 20%. Det forventes at alle avdelinger vil gå med overskudd første driftsår, pga at det kreves en så lav omsetning for å gå med overskudd. Minimumsbudsjettet er på rundt 30% av full kapasitet.

 

Prosjektet har en erfaren prosjektleder i meg til å lede utvikling av it-løsningen, åpning av pilotavdeling, utbygging og eventuelt drift av kjeden. Jeg har blant annet stått bak og bygd opp et større it-system fra bunnen av til å bli et stort system med kunder over hele landet de siste 10 år, vært prosjektleder for bygging og innredning av næringslokaler i over 10 år og nå i 2021 prosjektert i detalj et toppidretts-treningssenter, som dessverre ikke var mulig å finansiere på ønsket måte i Trondheim.

 

Ved interesse, send meg en mail med en kort presentasjon av deg selv eller ditt spørsmål.

adobestock_288682077_black.jpeg

Lav økonomisk risiko og stort potensiale

adobestock_321638018_black.jpg

Bli med på å skape et nytt treningstilbud og din egen arbeidsplass

adobestock_347461653.jpeg

Ingen tilsvarende konsepter på markedet

Kontakt
bottom of page